MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
 
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با هدف مشارکت مردم در صنایع پتروشیمی در اسفند ماه سال 1370 تاسیس گردید و جذب نقدینگی و بکارگیری آن در سودآورترین بخشهای صنعتی خصوصا صنعت پتروشیمی در راس اهداف آن قرار گرفت. این شرکت در سال 1373 در بازار بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و اکنون با بیش از 50000 سهامدار و سرمایه اسمی1820 میلیارد ریال فعالیت گسترده ای دارد. 
 
 
بسیار خرسندم که با تحویل گرفتن مسوولیت شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی تحت عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره از این پس در صف مقدم کارکنان صدیق این شرکت و شرکت های تابعه در خدمت شما می باشم. شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی از بدو تاسیس یکی از استوانه های خدمت رسانی در حوزه های فنی مهندسی، تولیدی و بازرگانی به مردم شریف کشورمان به خصوص کوشندگان عرصه تولید، تجار و بازرگانان محترم بوده وبه لطف صداقت و صمیمیت کارکنان صدیقش کوشیده است تا همواره نامش قرین "اعتماد" باشد. 
 

غرفه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در نهمین نمایشگاه نفت و گازو پتروشیمی شیراز انتخاب برتر شد

 
                                                    
  به گزارش دبیر برگزار کننده نهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی بعنوان برترین غرفه انتخاب شد.    این نمایشگاه بیش از 90 شرکت کننده داشت که شرکتهایی از قبیل : مجتمع صنعتی فجر شیراز، پالایش نفت شیراز، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)، منطقه ویژه اقتصادی لامرد، منطقه ویژه اقتصادی شیراز، بهره برداری نفت گاز زاگرس، منطقه 5 عملیات انتقال ...